تاريخ : یکشنبه هفدهم دی ۱۳۹۱ | 15:8 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایل های صوتی جلسه هفتگی

 

شنبه ۱۶ دیماه ۱۳۹۱

 

بخش اول : زمینه

بخش دوم : واحد ۱ (حاج مهدی کمانی ) 

بخش سوم : واحد ۲

بخش چهارم : شور ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش ششم : شعر (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : ذکر (حاج مهدی کمانی)تاريخ : جمعه پانزدهم دی ۱۳۹۱ | 2:5 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

پنجشنبه چهاردهم دی نودویک

(ظهراربعین)

 

بخش اول : زمینه حاج مهدی کمانی 

بخش دوم : واحد

بخش سوم : شور ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش چهارم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

بخش ششم : شور ۴ (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : ذکر (حاج مهدی کمانی)

 تاريخ : یکشنبه دهم دی ۱۳۹۱ | 11:19 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
 

بسمه تعالی

جلسه هفتگی شنبه ۹ دیماه ۱۳۹۱

روضه حضرت رقیه (سلام الله علیها)

بخش اول : زمینه

بخش دوم : واحد۱

بخش سوم :  واحد۲

بخش چهارم : شور ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش ششم : دوبیتی (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : ذکر۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش هشتم: ذکر۲ونغمه (حاج مهدی کمانی)

بخش نهم : روضه (حاج مهدی کمانی)

بخش دهم : حماسه ۹دی(حاج مهدی کمانی)تاريخ : یکشنبه سوم دی ۱۳۹۱ | 9:55 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

جلسه هفتگی شنبه ۲ دیماه ۱۳۹۱ 

ایام شهادت حضرت رقیه (سلام الله علیها)

 

بخش اول : زمینه

بخش دوم : واحد۱

بخش سوم : شور ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش چهارم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

بخش ششم : شور ۴ (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : دوبیتی (حاج مهدی کمانی)

بخش هشتم: ذکر (حاج مهدی کمانی)

بخش نهم : نغمه

 تاريخ : یکشنبه بیست و ششم آذر ۱۳۹۱ | 13:36 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی جلسه هفتگی

شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۱

 

بخش اول : زمینه 

بخش دوم : واحد۱

بخش سوم :  شور ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش چهارم :  شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

 

توجه: بدلیل مشکلی که دیشب در ضبط صدا  بوجود آمده , کیفیت فایلهای صوتی مناسب نمی باشد , ولی بدلیل درخواست دوستانی که شرف حضور در هیئت را نداشته اند, این فایل ها را در سایت گذاشتیم .

التماس دعا - خادم العباس (ع)   

 تاريخ : یکشنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۱ | 9:54 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی جلسه هفتگی

شنبه 18 آذر ماه ۱۳۹۱

بخش اول : روضه

بخش دوم : زمینه 

 

 

بخش سوم : شور ۱(حاج مهدی کمانی)

بخش چهارم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش پنجم: ذکر(حاج مهدی کمانی)- ۱۵دقیقه ذکر

بخش ششم: ذکربخش ۱(حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم:ذکربخش ۲(حاج مهدی کمانی)

بخش هشتم:ذکربخش ۳(حاج مهدی کمانی)

 

تذکر: بدلیل بالا بودن حجم فایل بخش ۵ (۱۵ دقیقه ذکر طوفانی) این

 فایل به ۳ قسمت با حجمهای پائین تر در بخشهای ۶و۷و۸ قرار داده

 شده تا برای همه بازدیدکنندگان سایت قابل بهره برداری باشد.

 

 تاريخ : چهارشنبه هشتم آذر ۱۳۹۱ | 22:7 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایلهای صوتی شنبه چهارم آذرماه

ظهر تاسوعا

 

بخش اول : زمینه (حاج مهدی کمانی )

 

بخش دوم : شور ۱(حاج مهدی کمانی)

 

بخش سوم : واحد ۱

 

بخش چهارم : واحد ۲

 

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش ششم : ذکر ۱ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هفتم : ذکر ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هشتم : ذکر ۳ (حاج مهدی کمانی)تاريخ : دوشنبه ششم آذر ۱۳۹۱ | 19:0 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایل های تصویری محرم ۱۳۹۱

(جدید)

 

قسمت اول : با کیفیت (flv.)

 

بخش اول : حاج مهدی کمانی ۱

 

بخش دوم : حاج مهدی کمانی ۲ 

 

بخش سوم: حاج مهدی کمانی ۳

 

بخش چهارم : حاج مهدی کمانی ۴

 

بخش پنجم : حاج مهدی کمانی ۵

 

بخش ششم : حاج مهدی کمانی ۶

 

بخش هفتم : حاج مهدی کمانی ۷

 تاريخ : یکشنبه پنجم آذر ۱۳۹۱ | 8:2 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی جمعه سوم آذرماه

شب تاسوعا

 

بخش اول : زمینه (حاج مهدی کمانی )

بخش دوم : شور ۱(حاج مهدی کمانی)

بخش سوم : واحد ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش چهارم : واحد ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

بخش ششم : ذکر ۱ (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : ذکر ۲ (حاج مهدی کمانی)تاريخ : جمعه سوم آذر ۱۳۹۱ | 4:50 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی پنجشنبه دوم آذرماه

شب هشتم محرم

 

بخش اول : زمینه (حاج مهدی کمانی )

 

بخش دوم : شور ۱(حاج مهدی کمانی)

 

بخش سوم : واحد ۱ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش چهارم : واحد ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش ششم : ذکر ۱ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هفتم : ذکر ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

 تاريخ : پنجشنبه دوم آذر ۱۳۹۱ | 15:49 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی چهارشنبه اول آذرماه

شب هفتم محرم

بخش اول : زمینه (حاج مهدی کمانی )

 

بخش دوم : شور ۱(حاج مهدی کمانی) 

 

بخش سوم : واحد ۱

 

بخش چهارم : واحد ۲ (حاج مهدی کمانی)     

 

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش ششم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هفتم : ذکر ۱ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هشتم : ذکر ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

 تاريخ : چهارشنبه یکم آذر ۱۳۹۱ | 14:46 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی سه شنبه ۳۰ آبانماه

شب ششم محرم

 

بخش اول : زمینه

 

بخش دوم : شور ۱

 

بخش سوم : واحد ۱

 

بخش چهارم : واحد ۲

 

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش ششم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هفتم : شور ۴ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هشتم : شور ۵ (حاج مهدی کمانی)

 

 تاريخ : سه شنبه سی ام آبان ۱۳۹۱ | 15:50 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

بسمه تعالی

فایلهای صوتی دوشنبه ۲۹ آبانماه

شب پنجم محرم

بخش اول : زمینه

 

بخش دوم : شور ۱

 

بخش سوم : واحد ۱

 

بخش چهارم : واحد ۲

 

بخش پنجم : شور ۲ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش ششم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هفتم : شور ۴ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش هشتم : ذکر ۱ (حاج مهدی کمانی)

 

بخش نهم : ذکر ۲ (حاج مهدی کمانی)

 تاريخ : یکشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۱ | 16:20 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

بسمه تعالی

 

فایلهای صوتی شنبه ۲۷ آبانماه

شب سوم محرم

 

بخش اول : زمینه

بخش دوم : شور ۱

بخش سوم : شور ۲

بخش چهارم : واحد ۱

بخش پنجم : واحد ۲

بخش ششم : شور ۳ (حاج مهدی کمانی)

بخش هفتم : شور ۴ (حاج مهدی کمانی)

بخش هشتم : شور ۵ (حاج مهدی کمانی)

بخش نهم : شور ۶ (حاج مهدی کمانی)

بخش دهم : ذکر۱ودوبیتی (حاج مهدی کمانی)

بخش یازدم : ذکر۲ودوبیتی(حاج مهدی کمانی)

 

 تاريخ : شنبه بیست و هفتم آبان ۱۳۹۱ | 14:42 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایلهای صوتی جمعه ۲۶ آبانماه

شب دوم محرم

 

بخش اول : زمینه

 

بخش دوم : واحد ۱

 

بخش سوم : واحد ۲

 

بخش چهارم : شور (حاج مهدی کمانی )

 

بخش پنجم : ذکر (حاج مهدی کمانی )

 

 تاريخ : جمعه بیست و ششم آبان ۱۳۹۱ | 12:48 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایلهای صوتی پنجشنبه 25 آبانماه

شب اول محرم

 

شور۱ : حاج مهدی کمانی (جدید)

 

شور۲ : حاج مهدی کمانی (جدید)

 

ذکر  : حاج مهدی کمانی

 تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 13:3 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۹۱ | 10:53 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایلهای صوتی جلسه هفتگی شنبه 20 آبان ماه ۱۳۹۱

 

 

روضه

 

زمینه - حاج مهدی کمانی

 

شور 1 - حاج مهدی کمانی

 

شور ۲ - حاج مهدی کمانی

 

واحد 1  - حاج محمد مولا

 

واحد 2  - حاج محمد مولا

 

شور ۳ - حاج محمد مولا و حاج مهدی کمانی

 

شور ۴ - حاج محمد مولا 

 

شور ۵ - حاج محمد مولا

 

شور ۶ - حاج محمد مولا و حاج مهدی کمانی

 

ذکر - حاج مهدی کمانی

 

 بقیه عکسها در ادامه مطالب

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۱ | 11:49 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایل های صوتی جلسه هفتگی شنبه 13 آبان ماه 1391

 

شام عید غدیر

 

 

بخش اول : حاج عباس ثامنی

بخش دوم : احسان صفری

بخش سوم : حاج رضا رفیعی

بخش چهارم : حاج محمد گرمابدری

بخش پنجم : حاج محمد گرمابدری

بخش ششم : حامد (تولایی)شهریاری

بخش هفتم : حامد (تولایی)شهریاری

بخش هشتم : حسین منتهایی

بخش نهم : حسین منتهایی

بخش دهم : حاج مهدی کمانی 

 

بقیه عکسها در ادامه مطالب 

 ادامه مطلب
تاريخ : یکشنبه هفتم آبان ۱۳۹۱ | 11:54 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : شنبه ششم آبان ۱۳۹۱ | 10:53 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه سی ام مهر ۱۳۹۱ | 10:17 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مهر ۱۳۹۱ | 12:58 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه شانزدهم مهر ۱۳۹۱ | 9:54 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه نهم مهر ۱۳۹۱ | 7:26 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه دوم مهر ۱۳۹۱ | 10:50 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

فایل های صوتی جلسه هفتگی شنبه 1 مهرماه 1391

 

 زمینه (سینه زنی) - محسن صفری

 

 واحد۱  (سینه زنی) - محسن صفری

 

واحد۲ (سینه زنی) - مهدی شاه علی

 

واحد۳ (سینه زنی) - مهدی شاه علی

 

شور۱ (سینه زنی) - محسن صفری

 

شور2 (سینه زنی) - محسن صفری

 

قابل ذکر است در این جلسه حاج مهدی کمانی بدلیل بیماری حضور نداشتند . جهت سلامتی

 ایشان صلواتی به روح حضرت ام البنین (س) هدیه میکنیم .

 

 تاريخ : یکشنبه بیست و ششم شهریور ۱۳۹۱ | 11:8 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : پنجشنبه بیست و سوم شهریور ۱۳۹۱ | 23:12 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه نوزدهم شهریور ۱۳۹۱ | 8:24 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)
تاريخ : یکشنبه دوازدهم شهریور ۱۳۹۱ | 11:18 | نویسنده : مدیر سایت -خادم العباس(ع)

 

بسمه تعالی

 

فایل های صوتی جلسه هفتگی شنبه 11 شهریور 1391

 

(وفات حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام)

 

 

 

 روضه - سعید مشفقی 

 

زمینه (سینه زنی) - حاج مهدی کمانی

 

 شور 1 (سینه زنی) - حاج مهدی کمانی 

 

شور 2 (سینه زنی) - حاج مهدی کمانی 

 

ذکر (سینه زنی) - حاج مهدی کمانی

 

 
کپی فقط با ذکر منبع جایز است

تمامی حقوق مادی و معنوی " روضةالعباس - بیت الرضا " برای " مدیر سایت -خادم العباس(ع) " محفوظ می باشد!